Eminel Tarım | Anahtar Teslim Sera Projeleri
Sera Plastikleri

Yer Örtüsü Jüt

Sera Taban Örtüsü Kullanım Alanları: Sera Taban Örtüsü yabancı otların çıkmaması için serilir.

Yer taban örtüsü çilek ve diğer sebzelerde kullanılır ve toprak ısısını korur.

Yer örtüsü inşaatlarda beton üzerine serilerek kullanılır.

Bahçe taban örtüsü serilen alanda yabancı otların çıkmasını önler.

Bitki taban örtüsü suyu geçirir, fakat çamuru yukarı geçirmez.

Taban örtüsü jüt serilen alanda çamurlaşmayı önler.

Taban örtüleri toprağın ısısını korur.

Taban örtüsü üzerinde 20 cm aralıklar çizgileri olup, üzerine fidan dizilmesi halinde kolaylık sağlar.

Işık difüzyonu, her yönden daha homojen ışık sağlayarak fotosentez etkinliğini arttırır. Film gölgeleri azaltır, Yanmayı en aza indirir ve ışığın daha iyi dağılmasını sağlar Poly-Hort B.V., filmlerini özellikle ürün cevabına bağlı optimum performans için formüle eder. Therrnicity: Gün boyunca sera yapısı bitkiler ve toprak güneşten gelen hem görünür hem de kızılötesi ışık nedeniyle ısınır. Akşam ise, IR aralığındaki radyasyonu soğutur ve radyasyonu yeniden başlatır. IR radyasyonunu bloke eden ve sera içinde kontrollü bir sıcaklığın korunmasına yardımcı olan ve geceleri ısıtıcıların daha az çalışmasını sağlayan özellikler filmin içine dahil edilmiştir. % 30 -% 60 Işık Difüzyonuna sahip filmleri hizmetinize sunmaktayız. Yoğuşma önleyici: özellikler film yüzeyini değiştirir; Sonuç olarak. su damlacıkarı, daha sonra filmin eğimi boyunca aşağı doğru akan sürekli bir su tabakası olarak yayılır. Bu filmler ışık iletimini arttırır ve su damlasını azaltır.