Eminel Tarım | Anahtar Teslim Sera Projeleri
Sera Plastikleri

Sera Sulama Sistemleri

Topraksız tarım sulama uygulamalarında projenin yapılacağı alanınn coğrafik konumu dikim yapılacak bitki çeşidi projenin ilerleyen zamanda büyütülmesi gibi bir çok etken göz önünde bulundurularak uzman kadromuz tarafından projelendirilir. Proje bitki yetiştirme yataklanna (coco-peat, perlit, kaya yünü (rockwool) dikilmiş olan bitkilerin köküne gün boyunca otomasyon sistemine bağlı olarak sulama yapılır.

Sera içindeki tüm sistemler (ısı gölgeleme perdesi, havalandırma, fan sistemi, ısıtma sistemi, fog sistemi, ve sulama sistemi) iklim kontrol sistemi tarafından kontrol edilir. Sulama ve Otomasyon sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Ters Ozmoz Sistemi, Drenaj Sistemi , Sulama Makinesi , Çelik Su Stok Tankları, İklim Kontrol Ünitesi, Gübre Hazırlama Tankları