Eminel Tarım | Anahtar Teslim Sera Projeleri
Sera Plastikleri

Sera Isıtma Sistemleri

Sera konstrüksiyonunda bitki yetişmesine uygun şartların sağlanmasında önemli bir yer tutan sistemlerden birisi de ısıtma sistemidir. Isıtma sistemi doğalgazlı, katı yakıtlı kazanlar ile yapılır iken jeotermal kaynaklar, firmamızın deneyimli ekipleri tarafından kuyu testleri, kuyu karakteristik özellikleri gibi testlerden geçirilerek etüd çalışması yapılmakta ve yatırımcıya en uygun şekilde hizmet verilmektedir. Çıkan suyun debi, sıcaklık ve kuyu derinliği gibi çalışmalarından sonra sera yapılacak olan bölgedeki maksimum en düşük ısı dereceleri baz alınarak ısıtma sistemi hayata geçirilir. Aynı şartlarda jeotermal kaynak olmayan bölgelerde ise, katı yakıtlı yada doğalgaz yakıtlı kazanlar sera kurulacak alanın değerlerine göre seçilir. Isıtma sistemi seranın en mükümme şekilde ısıtılması amacı ile proje bölümümüz tarafından eşit ölçülerde sektörlere bölünür. Bu sektörler için taban ray ısıtma, oluk altı ısıtma, ürün ısıtma sistemleri tasarlanarak sürkülasyon pompa ve 3 yol vana grupları oluşturulur.

Projenin yapılacağı bölgeye ait iklim koşullarına ve yetiştirilecek ürün cinsine göre, uzman ekipler ısıtma
sisteminde ihtiyaç duyabileceğiniz sistemleri belirleyip uyguluyoruz.

Günümüzde ısıtma sistemleri, dünya genelindeki ticari seralarda çok önemli bir unsur olmaya devam etmektedir. İklime bakıldığında dikkat edilmesi gereken ilk şeyler gün içindeki sıcaklık, gece sıcaklığı ve bağıl ve mutlak nem seviyeleridir. Pek çok sera mahsulü, uygun meyve tutumu için gece ve gündüz sıcaklık farkı gerektirir. Bu koşullara ulaşmak için, bir sera ısıtma sistemi çoğu durumda dikkate alınması gereken ilk teknik kurulumdur.

Raylı Sera Isıtma Sistemi

Sera Kar Eritme Sistemi

Gutter Altı Sera Isıtma Sistemi

Sera Bitki Isıtma Sistemi

Sera Yan Isıtma Sistemi

Sera Tavan Isıtma Sistemi

Fide Sehpası Altı Isıtma Sistemi

Otomatik Sera Isıtma Yöntemleri

SERA ISITMA SİSTEMLERİ

Genelde bitkilerin çoğu veya özelde seralarda yetişen sebze vb bitkilerin çoğu için sera içi ortam koşulları aşağıdaki gibidir.

Sera içi kuru termometre sıcaklığı : 10 °C ile 30 °C arasındakır. En ideal sıcaklıklar 15-26 °C

Sera içi izafi nem değeri : %60-%80 arasındadır.

Sera içi CO2 Oranı ise 300 ppm ile 1200 ppm arasındadır.

Çünkü düşük sıcaklıklar ve yüksek sıcaklıklar bitkilerin gelişimini ve sağlıklı ürün vermesini engelemektedir. Aynı zamanda seraların yıllık toplam verimliliğini de düşürücü etki yapmaktadır. Bu nedenle en uygun sıcaklıklar 15-26 °C.

Bu koşullar altında yetişen bitki hem sağlıklı büyür hem de birim zamanda daha çok ve daha kaliteli ürün verir. Bu nedenle modern teknolojik sera yapılarında iç ortam şartlarını yılın tüm aylarında , bitkilerin yetişmesi ve kaliteli ürün vermesi için gerekli sıcaklık ve nem değerlerinde tutmak zorunludur.

Kış Dönemi Çok soğuk olan bölgelerde özellikle gece sıcaklığı 13 °C ve 16 °C arasında tutulur.

JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİ.

Ülkemizde çok yaygın şekilde kullanılan bir Isıtma şeklidir. Modern teknolojik seraların bulundukları bölgede yeterli sıcaklıkta ve debide termal su kaynağı varsa , bu sistem işletme açısından oldukça ekonomik bir sonuç sağlamaktadır. Fakat burda tek sıkıntı , termal kaynağı sonsuz bir kaynak gibi değerlendirmek ve hoyratça harcamak hem kaynağın zamanla azalmasına neden olmakta aynı zamanda termal suyun bölgeyi kirletmesine neden olmaktadır. Bu nedenle termal Isıtma istemini dikkatli planlamak gerekmektedir. Diğer bir sıkıntı ise , termal kaynağın sıcaklığı 50 °C altında ise , seralarda daha çok statik Isıtma yapıldığı için, sera içi Isıtma borularının çok fazla uzamasına neden olmaktadır. Bu durum ise Isıtma sisteminin ilk kurulum maliyetini artırmaktadır.

Sonuç olarak termal bir kaynak sıcaklığı 60-70 °C olması, kurulacak Isıtma sistemi için uygun ilk yatırım ve işletme maliyeti sağlayacaktır.

Termal kaynağın sıcaklığı kadar kimyasal yapısıda çok önemlidir.

Termal kaynağın birim m3 fiyatıda işletme maliyeti açısından önemli bir veri teşkil etmektedir.

Tekrar yeraltına gönderilecek termal suyun debisi, sıcaklığı ve konumu önemli veriler olarak seraların ilk kurulum maliyeti ve işletme maliyetini etkileyen unsurlardır.

Isıtma işletme maliyeti çok düşük olan bir sistemdir.

Jeotermal Isıtma sistemi aynı zamanda çevre dostu ekolojik bir Isıtma sistemidir.

Jeotermal ısıtma sistemlerinde kullanılan ısıtma cihazları Plakalı Isı Değiştiricilerdir.

Plakalar Titanyum Alaşımdan Yapılan Isı Değiştirici

Plakalar Paslanmaz Çelikten Yapılan Isı Değiştirici şeklinde imal edilebilir.

Ortalama Kullanılan Kapasite aralıkları: 500 kw ile 10.000 kw arasında değişmektedir.

KÖMÜR KAZANI KULLANILAN ISITMA SİSTEMİ:

Ülkemizde en kolay bulunan bir yakıt türüdür. Bazı projelerde sibirya kömürüde kullanılmaktadır. Fakat sibirya kömürünün fiyatı yerli soma linyitine göre %82 daha pahalıdır.

Yerli kömürün enerji eğeri 4500-5000 kcal/kg mertebesindedir.

Yanma verimi %60-65 civarındadır.

Kömür kazanlı Isıtma sistemleri, ilk kurulum maliyeti ucuz olmakla birlikte , işletme ve bakım maliyetleri yüksek sistemlerdir. Aynı zamanda doğayı kirletme oranı daha yüksek olan bir sistemdir. Kömürün depolanması ise ayrı bir sorundur. Çünkü kömürün uygun sıcaklık ve nem oranlarında depolanması yapılmadığı taktirde kömürün niteliği bozulur ve yanma verimide çok azalır. Bu ise seralarda işletme maliyetini artırır ve verimlilik değerini de azaltır.

Ülkemizde çok farklı firmaların üretimi olan kömür kazanları vardır. Aynı zamanda kömürlü kazanlarda otomasyon daha zordur. Bu nedenle sera yapılacak bölgede doğal gaz, termal enerji, vb varsa kömür ısıtmalı sistem tercih edilmemelidir.

DOĞAL GAZLI ISITMA SİSTEMİ.

Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Doğalgaz kokusuz olduğundan kaçakların farkedilebilmesi için özel olarak kokulandırılır.

Doğal gazlı Isıtma sistemleri ülkemizde ve yurt dışında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal gazlı sistemlerin kurulumu kolaydır. Ilk yatırım ve işletme maliyeti düşüktür. Her türlü otomatik Kontrol sistemi ile kontrol edilmesi mümkündür.

Doğal gazın yanma verimi %85-%90 mertebesindedir.

Ekonomik kullanım ömürleri 15 yıldır-20 yıldır.

Bakım maliyetleri düşüktür.

SERA KOJENERASYON SİSTEMİ: ( ISI +ELEKTRİKGÜÇ ÜRETİM SİSTEMİ)

Kojenerasyon (İngilizce: Cogeneration veya combined heat and power (kısaca CHP)), tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan ve aynı zamanda bölge ısıtma ağını yararlı ısıyla besleyebilen elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı bir sistemdir. Bu sistem kombine ısı ve güç sistemi ilkesine dayanmaktadır.

Kojenerasyon Sisteminin Avantajları Nelerdir?

-Elektrik üretirken aynı zamanda ihtiyaca bağlı sıcak su, buhar, sıcak gaz, kızgın yağ veya soğuk su üretme imkan sağlanırken geniş ürün yelpazesiyle konutsal, ticari ve endüstriyel alandaki enerji tüketicilerine cevap verebilmektedir.

-Doğalgaz başta olmak üzere propan, mazot, çöp gazı, biyogaz vb. yakıtlarla çalışarak kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretilir.

-Kompresör yatırımı yapmaksızın düşük basınçlı gaz yakıtlarla çalışabilir.

-Elektriği ürettikleri yerde tüketen bu işletmeler iletim kaybına maruz kalmamakta ve atık ısıyı da kazandıkları için birim enerji maliyetleri çok düşük olmaktadır.

-Şebekedeki gerilim ve frekans dalgalanmalarının (şebeke kirliliğinin) verdiği zarardan kurtulmaktadırlar. Elektronik kartların yanması gibi masraflar ve iletim kayıpları sıfırlanmaktadır.

-Tek bir tesisten; endüstriyel buhar, elektrik ve yakın çevredeki yerleşim birimlerine merkezi ısıtma/soğutma hizmeti verilebilmesine olanak sağlar.

-Gerek ileri teknoloji ürünü türbin ve motorlar kullanıldığı için, gerekse de kojenerasyon ile toplam çevrim veriminin artması, diğer bir deyişle atık ısı miktarını elde edecek oranda birincil yakıttan tasarruf edildiği için sınırlı kaynak etkin bir biçimde kullanılmış ve emisyon zararları en aza indirilmiş olmaktadır. Özellikle CO2 yani sera gazı emisyonlarının önemli miktarda azalması sağlanmaktadır.

-Elektrik kesintilerinden etkilenilmemekte ve bakım veya arıza zamanlarında yine şebekeden elektrik alınabilmektedir.

-Yerel ve genel santral güvenliğinin ve güvenilirliğinin artması, kojenerasyon ile yerel tüketicinin elektrik ve ısı enerjisiz kalması önlenebilir. İletim hatlarında ya da dağıtımda çıkan problemeler sistemin yerel olmasından dolayı daha az olacağından daha güvenilir bir enerji üretim sistemidir.

-Bu sistemde biyolojik atıkların da kullanılabilmesiyle fiyat verimliliğinin artırılması ve atıkların değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

–Kojenerasyon tesisinin geleneksel bir enerji üretim tesisine göre verimliliği her zaman yüksektir. Bu şekilde enerji ve maliyet tasarrufu artar.

Sonuç olarak Kombine ısı ve güç üretimi (CHP), veya en bilinen adıyla kojenerasyon, işletmelere kazanç sağlarken küresel kaynakları daha az harcamak, çevreye daha az zarar vermek gibi olumlu etkileri olan bir yöntemdir. Aynı zamanda düşük maliyetli yatırımı, daha kısa kuruluş süresi, düşük yakıt tüketimi ve bunlarla birlikte çevre kirliliği ve giderek artan yakıt çeşitliliğine bağlı olarak dünya çapında tipik güç ve ısı üretim seçeneklerinin yerini alacak cazip bir alternatif olarak bilinmektedir.

Seralarda Kojenerasyonun Faydaları

Verimlilik seviyesi % 95'e kadar çıkar ve bu nedenle kaynakların korunması ve karların maksimize edilmesi açısından büyük katkı sağlar

Ulusal şebekenin pik talep zamanlarında üretilen elektrik şebekeye satılır

CO2 ve atık ısı zamandan bağımsız olarak depolanır

Yüksek kalitede CO2 üretilir

Karbondioksit ve Bitkilerin Gelişimi

Bitkiler fotosentez yaparak CO2'yi karbona çevirmek suretiyle büyürler. Atmosferde yaklaşık olarak 350 ppm (milyonda bir) kadar CO2 vardır. Optimal CO2 değerleri bitkiye göre farklılık gösterir ve genellikle 700 ppm seviyesinin altında seyreder. Seralarda kullanılan yapay aydınlatma vasıtasıyla bitkiler daha da fazla CO2 emilimi gerçekleştirirler. Eğer sera ortamı CO2 ile zenginleştirilip, yeterli bir aydınlatma ile birlikte sıcaklık belirli bir seviyede tutulabilirse bitkilerin büyüme hızı ve dolayısıyla hasat sayısı ve verimi ciddi bir artış gösterir. Gaz motorlarında doğal gaz yakılırken, üretilen birim kilowat elektrik başına yaklaşık olarak 0.2kg'lık CO2 üretilir. Bu değer de egsoz gazının hacimsel olarak %5-6 civarına denk gelmektedir.

Enerji Kullanımı

Gaz motor kojenerasyon / birleşik ısı-güç üretim sistemleri tarafından üretilen enerji seralarda çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yapay aydınlatma için elektrik gücü sağlayabilir ve/veya üretilen elektrik ulusal şebekeye satılabilir. Isı ise sera ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak, motorun egzoz gazındaki CO2 bitkiler için bir gübre görevi görmektedir.

Egzoz Gazını Şartlandırma

Egzoz gazı özel katalitik konvertörler (SCR ve yanmalı katalitik konvertör) vasıtasıyla ayrıştırıldıktan sonra bir ısı eşanjörü tarafından yaklaşık olarak 55°C'ye kadar soğutulurak CO2 zenginleştirmesi için seraya gönderilir. Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini en ideal seviyede tutabilmek için egzoz gaz kompozisyonu, sürekli olarak bir ölçüm cihazıyla takip edilmektedir.

TRİJENERASYON SİSTEMİ:

Kojenerasyondan farkı sisteme soğutma sistemi de eklendiğinde aynı anda 3 işlevi yerine getirebilen bir sistemdir.

SERA İÇİ ISITMA SİSTEMLERİ.

Sera İçi Ana Boru Dağıtım Sistemi-Tichelmann Yöntemi

Tichelmann Yöntemi , Boru devresinde eş basınç düşüm esasına dayanmaktadır. Buna göre tüm tali devrelerde aynı debi dolaşmaktadır. Bundan dolayı sera içi ısıtma devresinde ilave debi ve basınç kontrolü sağlayan malzemelere ihtiyaç kalmaz. Doğal bir debi ayarlama ve kontrol sistemidir.

Ray Isıtma Sistemi

Sera içi Isıtma Borularının yatay olarak her bir tünelde 12 sıra olarak döşenmesi uygulamasıdır.

Kullanılan ısıtma boruları Q51-2,5 mm siyah borulardır.

Borular spot ayaklar üzerine yerleştirilir.

Sera içi ısıtma uygulamasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Gutter Altı Isıtma Sistemi

Seranın kurulduğu iklim koşullarının soğuk olduğu durumlarda, Ray ısıtma sistemi yetersiz gelirse, Gutter altı ısıtma sistemi yapılır.

Sera içi Isıtma Borularının yatay olarak Bitki taşıma yatakları altına , her bir tünelde 12 sıra olarak döşenmesi uygulamasıdır.

Kullanılan ısıtma boruları Q51-2,0 mm siyah borulardır.

Borular spot ayaklar üzerine yerleştirilir.

Sera içi ısıtma uygulamasında çok yaygın olarak kullanılan diğer bir yöntemdir.

Bitki Isıtma Sistemi.

Sera içi Isıtma Borularının her bir tünelde 12 sıra veya bazen 6 sıra olarak döşenmesi uygulamasıdır.

Kullanılan ısıtma boruları Q38-2,0 mm siyah borulardır.

Borular özel bir askılama sistemi ile asılır.

Sera içi ısıtma uygulamasında çok yaygın olarak kullanılan diğer bir yöntemdir.

Kar Eritme Sistemi.

Seranın kurulduğu bölgedeki dış iklimsel veriler hem çok soğuk ve hem de kar yağma oranı yüksekse , kar eritme ısıtma sistemi kullanılır.

Bu sistem oluk altı ısıtma sistemi olarak ta tanımlanır.

Kullanılan ısıtma borusu çapı: Q51-2,0 mm

Çevre Isıtma Sistemi.

Seranın ısıtma ihtiyacının karşılanması durumuna göre çevre veya yan ısıtma sistemi de kullanılır.

Kullanılan borular: Q51-2,0 mm

Kullanılma durumu: 4 sıra , 6 sıra veya 8 sıra yanal ısıtma boruları kullanılabilir.

SERA ISITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ÜRÜNLER:

Kauçuk Hortum.

Tichelmann Halkasından – Ana Isıtma Boru devresinden yan hatlara ısıtma bağlantısı yapmak için kullanılan hortumlardır.

Kullanılan Hortum Çapı: Q27

Genelde her bir sıra için kullanılan uzunluk Yaklaşık olarak : 3 metredir.

Konsol ve Askı Sistemleri.

Sera içi ana ısıtma borularını asmak için ve Yanal ısıtma borularını asmak için kullanılan malzemelerdir.

T askı sistemi, U askı sistemi ve askı halkaları olarak tanımlanırlar.

Tülü-Marpuç ve Kelepçe.

Ana ısıtma borusundan hat alarak tali hatlara bağlantı yapmak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Eğri Tülü ise daha çok Bitki ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Spot Ayak.

Ray ısıtma ve Gutter Altı ısıtma borularını taşıma işlevini yerine getiren, Boru taşıma elemanlarıdır.

Sera Isıtma Boruları – Jeotermal Alt Yapı Boruları

Isıtma veya Soğutma sisteminde enerjinin taşınması işlevini yerine getiren elemanlardır.

Siyah dikişli tip ısıtma boruları ve sanayi boruları, sera ısıtma sisteminde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Alt yapı boruları ise , Ana Isı üretim merkezinde üretilmiş olan enerjinin Yeraltından sera içerisine dağıtıldığı jeotermal borulardır. Jeotermal borular , yalıtım yapılmış ve özel olarak üretilmiş borulardır.

Kullanılan çaplar: Q38 ile Q350 çap arasındadır.

Boru et kalınlığı: 2,0 mm ile 5 mm arasında değişmektedir.

Sera Isıtma Pompaları.

Sera Isıtma sisteminde Isıtıcı Kazanda üretilmiş sıcak suyun,borular vasıtasıyla sera içinde devir daim etmesi işlevini yerine getiren elemanlardır.

Seralarda daha yaygın olarak kullanılan ısıtma pompaları boru tipi (inline tip) denilen tip pompalardır.

Debi aralıkları: 0-500 m3/h arasındadır.

Basma yükseklikleri: 0-100 mss arasındadır.

İşletme verimleri: %50 ile %80 arasında değişmektedir.

Çalışma şekli: Hem sabit devirli hem de oransal (inverter) kontrolludur.

Ekonomik kullanım ömürleri: 15-18 yıldır.

Sera Isıtma Sistemi Otomatik Kontrol Vanaları.

Sera Isıtma sisteminde aşağıdaki işlevlerin yerine getirilmesini sağlarlar.

Sera içi enerji kontrolü sağlamak

Sera içi sıcaklıkları sabit bir değerde tutmak.

Isıtma Sisteminde işletme maliyet tasarrufu sağlamak.

Bütün ısıtma ve soğutma sistemlerinde Dengeli , Ekonomik ve Hassas bir işletme kontrolü sağlayan elemanlardır.

Kontrol Şekli: Aç-Kapa Kontrol ve Oransal Kontroldur.

Sera Isıtma Sistemlerinde Yaygın Kullanılan Vana Çapları: DN32 ile DN250 arasındadır.

Ekonomik Kullanım Ömürleri: 15 Yıldır.

2 Yollu Motorlu Vana

3 Yollu Motorlu Vana

Sera Isıtma Sistemi Kapama ve Kontrol Elemanları.

Sera Isıtma sisteminde aşağıdaki işlevlerin yerine getirilmesini sağlarlar.

Bu elemanlar, Küresel Vanalar, Kelebek Vanalar, Pislik Tutucu, Çek Valf , Hava Ayırıcı , Tortu Ayırıcı, Hava Pürjörü, Manometre, Termometre , Akış Metre vb.

Bunlar aşağıdaki işlevlerin yerine getirilmesini sağlarlar.

Sera ısıtma sisteminde ısıtıcı akışkanın hareketini engellemek veya kısmen kapatmak

Servis ve bakım esnasında ana cihazları ısıtma sisteminden yalıtarak, kontrollü ve sorunsuz bir servis ve bakım sürecinin yapılmasını sağlamak.

Isıtma sistemindeki ısıtıcı akışkanın yönlendirilmesini sağlamak

Isıtma sistemindeki yabancı maddelerin , tortuların , Küçük parçacıkların tutulmasını ve tahliye edilmesini sağlamak.

Isıtma sistemindeki ısıtıcı akışkan içindeki havanın tahliyesini yaparak , sistemin daha dengeli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak.

Isıtma sistemindeki Sıcaklık ve Basınç değerlerinin ölçülmesini sağlamak.

Sera Isıtma Sistemi Flanş-Civatalar ,Somunlar ve Pul.

Sera Isıtma sisteminde Bağlantı ve Birleştirme elemanı olarak görev cihazlardır.