Eminel Tarım | Anahtar Teslim Sera Projeleri
Sera Plastikleri

Buffer Tank İmalatı

Firmamız bünyesinde TS EN ISO 9001: 2008-CE GOST¬R belgelerine sahip 15 m3-1000 m3 arası kapasitelerde fabrikamızda imal ettiğimiz çelik su tankları alanında uzman kadromuzla montaj hizmetini sağlıyoruz.

Çelik su tankları; temiz su depolama, drenaj suyu toplama, yağmur suyu toplama, hazırlanmış gübreli soltisyon stogu, yumuşatılmış su depolama gibi bir çok alanda kullanılır.

1-SERA BUFFER TANK SİSTEMLERİ.

Buffer Isıl Depo Kullanılma amacı: Özellikle yeterli aydınlatma olmayan ve gün içerisinde sera içindeki CO2 değeri 300 ppm değerinin altına düştüğünde , Isitma Kazanlarının bacalarından atılan CO2 Sera içine özel bir sistemle gönderilir. Bunun için gündüz saatlerinde sera içindeki sıcaklıklar yeteri kadar yüksek olduğunda , sera Isıtma devresi durdurulur ve Isıtma kazanı CO2 üretmek için Buffer Depo içindeki suyu ısıtmaya başlar. Depolanmış olan bu sıcak su , daha sonra Isıtma Kazanı çalışmadığında ,sera içindeki Isıtma ihtiyacını karşılar. Dolayısıyla Buffer Depolar, seralarda hem ısı depolanması işlevini sağlarken aynı zamanda Sera içindeki CO2 ihtiyacının sağlanması ihtiyacını da karşılamış olur.

1.1- SERA CO2 ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİ:

Bitkiler gündüz CO2 alıp Fotosentez yapar ve O2 ortama verirler. Gece saatlerinde ise O2 alıp CO2 ortama verirler. Bu nedenle CO2 bitkiler hayati öneme sahip bir gazdır.

Karbondioksitin genel özellikleri

Karbondioksit; Kimyasal formülü CO2 olan, tatsız, renksiz, kokusuz, yanmayan ve zayıf asit özelliği olan bir gazdır. Havadan 1.53 kat daha ağırdır. Zehirli olmamakla birlikte, havada %30 oranında bulunduğunda solunumu tıkama özelliği göstermektedir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı %0.03 kadardır. Karbondioksit üretimi, doğal yeraltı çıkışlarından ve kimyasal yöntemlerle fabrikalarda yapılmaktadır. Karbondioksit, yüksek basınç ve sıcaklıklarda sıvılaştırılıp katılaştırılabilir.

Bitkiler için karbondioksit düzeyleri ve olası etkileri CO2 Sınır Değerleri (ppm) Bitkiler Üzerindeki Olası Etkileri

10.000 ppm Bitkiler ölür.

1200 ppm Bitkiler en iyi gelişimi sağlar.

350 ppm Havadaki doğal değer, bitkiler üzerinde etkisi yoktur.

150 ppm Fotosentez durur ve bitkiler ölmeye başlar.

100 ppm Bitkiler ölür.

Karbondioksitin arttırılmasının bitkiler üzerindeki etkisi.

Bitki yetiştirilen ortamdaki CO2 miktarının arttırılması, bitkinizin yapraklarında depolanan fazla suyu ve enerjiyi kullanmasını sağlayacaktır ve bu büyümenin ciddi bir şekilde artmasına neden olur. Dış ortamlardaki CO2 seviyesi ortalama 300-600 ppm'dir. Ancak bitkiler bundan daha fazlası kullanabilirler. Bitki yetiştirilen bir ortamdaki CO2 miktarı 800-1500 ppm'ye yükseltilebilir. Bu dış ortamlarda karşımıza çıkan miktarın 3 ila 6 katı büyüklüğündedir. Sonuçta ortamda karbondioksit miktarı arttırıldığında bitkiler daha hızlı ve daha fazla büyürler. CO2 miktarı arttırıldığında, bitkilerin büyüme hızı %100-200 kadar yüksek değerlerde arttırılabilir. Bitkilerin genetik yapıları CO2 gübrelemesine karşı farklı tepkiler göstermektedirler.

Bazı bitkilerde bu yönde yapılan çalışmalarda varyeteler arasında farklılıklar olmakla birlikte, bitkilerde ortalama verim artışı %50-55 dolayında olmaktadır .


Genç bitkilerin en uygun CO2 gereksinim düzeyleri, gelişmiş olan bitkilere göre daha yüksektir. Bunun nedeni bitkiler geliştikçe diğer büyüme etmenlerinin daha kısıtlayıcı duruma gelmesidir. Güneşli günlerde saat 10.00 - 16.00 arasında özümlemenin en yüksek düzeyde olması nedeniyle, bitkilerde verim artışı sağlamak amacıyla bu zamanlarda CO2 gübrelemesi yapılmalıdır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere seralarda uygun şartlarda ürün üretebilmek için sebze

üretiminde hektar başına 40-80 m3 CO2 alınmalıdır.

Hektar başına 80-120 m3 buffer tank alınmalıdır.

Çünkü hektar başına 100 m3 buffer tank kapsitesine kadar seralarda verim artışı çok olmaktadır. 100 m3 kapasitesini geçtikten sonra verim artışı yavaşlamakta ve doğal gaz tüketimi artmaktadır. Aynı zamanda kg/m2 ürün artışı yavaşlamaktadır.

BUFFER TANK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.

Buffer Depolar ST-37 Çelik Sac Plakadan imal edilmektedir.

Tasarım Sıcaklığı Azami: 95 °C

Kar Yükü. 750 N/m2

Alt Plaka Kalınlığı:6 mm

Yaygın Kullanılan Kapasiteler: 500 m3 ile 5000 m3 arasındadır.

Boş Ağırlık: 20.000 Kg ile 50.000 Kg arasındadır.

Normal yanal plakaların kalınlığı: 5 mm ile 10- mm arasında değişmektedir.

Kapasite ve Yüksekliğe bağlı olarak sac kalınlıkları 4 mm ile 10 mm arasında değişmektedir.

Daha büyük kapasitelerde daha kalın çelik saclar kullanılmaktadır.

Rüzgar Yükü: 35-40 m/s

BUFFER TANK ISIL YALITIM SİSTEMİ

Buffer Depolarda Kullanılan ısı yalıtım malzemeleri Çeşitli Tiplerde olabilir.

En çok kullanılanlar.

Kauçuk Isı Yalitim Malzemelesi: 10 - 20 cm

Taş Yünü Yalıtım Malzemesi : 10 – 20 cm

Cam Yünü Yalıtım Malzemesi: 10 – 20 cm

Bunların teknik özellikleri aşağıdadır.

CAM YÜNÜ

 Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları

 Isı iletkenlik hesap değeri : +10°C'de λ<0,05 W/m.K

 Kullanım sıcaklığı : -50 / 250 °C ( Bakalitsiz +450°C) (Ayrıca -200 / +400ºC aralığında

kullanılan özel camyünü ürünler de üretilebilmektedir)

 Yanma sınıfı: A1-A2 sınıfı

 Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ=1

 Üretilen kalınlıklar: Levha 3/10 cm, Boru 25/100 mm

 Gözenek yapısı: Açık gözenekli

TAŞ YÜNÜ

 Kullanım alanları: Sıcak hatlar, klimalar, havalandırma kanalları ve yangın yalıtımı

 Isı iletkenlik hesap değeri: +10°C'de λ<0,05 W/m.K

 Kullanım sıcaklığı : -50 / 750 °C

 Yanma sınıfı: A1-A2 sınıfı

 Buhar difüzyon direnç katsayısı: μ=1

 Üretilen kalınlıklar: Levha 3/10 cm, Boru 25/100 mm

 Gözenek yapısı: Açık gözenekli.

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜK

 Kullanım alanları: Soğuk ve ılık hatlarda, klima ve havalandırma kanalları

 Isı iletkenlik hesap değeri: +10°C'de λ<0,05 W/m.K

 Kullanım sıcaklığı: -70 / 110 °C (-200/+170'de üretilmektedir)

 Yanma sınıfı: B s3 d0 ve B s2 d0

 Buhar difüzyon direnç katsayısı : μ>3000 veya μ>7000

 Üretilen kalınlıklar: Boru 6/32 mm , Levha 6/50 mm

 Gözenek yapısı: Kapalı gözenekli

Yukarıda Tanımlanan açıklamalara göre , sebze üretilen seralarda buffer tank kapasitesi. 80-120 m3/ha dır.